Remote Control  RealAudio
()
( )            גַּן הָעֵדֶן שמיים זוהרים מעל בירת זהב, השערים כל-כך שקופים באור של הכוכב. בנוף אריה בעל שיער מלהיב, זאב לבן מביט אל תוך הלב, מעליהם נשר בר שמיים, מבטו טהור, בלתי נשכח לעד. בתוך העיר יש גן,מעל ליבו כוכב, הוא רק שלך, מלאך שלי,הוא לעולם שלך. קדוש המקודש, אהוב המאוהב, הלוואי יוביל אותך השביל לאור של הכוכב. בגן אריה בעל שיער מלהיב, זאב לבן מביט אל תוך הלב, מעליהם נשר בר שמיים, מבטו טהור, בלתי נשכח לעד. לאורך גן העיר פרחי אביב בסתיו- צומחים סביב בעלי חיים ושם אפגוש אותך. אותו אריה בעל שיער מלהיב, זאב לבן מביט אל תוך הלב, מעליהם נשר בר שמיים, מבטו טהור, בלתי נשכח לעד.
2002
© 2002 Anuar Budagov
       E-mail
     


RealAudio  |   |  Remote Control
 |   |   |   |   | 
VRAG Records  |   |   |   |   |   |   |   |